Your browser does not support Javascript.Sorry, you need to have Javascript enabled to use Google Map Maker.Google Map Maker
V marci 2017 dôjde k zrušeniu služby Map Maker. Ďalšie informácie
source
destination

Vybrať množinu segmentov

 1. Kliknutím na segmenty ich vyberiete na úpravu alebo ich výber zrušíte.
 2. Výber rozšírite presunutím zelených značiek.
Vybrané vyhľadávacie dopyty
Vlastné vyhľadávania
Legenda:
Chcete označiť obrys budovy?Chcete označiť hranice pozemku?Chcete vyznačiť obrys budovy alebo nakresliť hranice areálu?
Place Closed
Place Removed
Place marked Duplicate (zobraziť pôvodný objekt)
Internetová stránka
Internetová stránka
Adresa
Adresu nie je možné zmeniť, pretože ju edituje iný používateľ.
Adresa
Adresa (napr. číslo bytu, apartmán, poschodie atď.)
Adresa
Adresa (napr. číslo bytu, apartmán, poschodie atď.)
KategóriaDruh trasy
Zadajte kategórie, do ktorých tento objekt patrí
Ďalšie
Primárne
KategóriaDruh trasy
Jazyk
Typ
Zadajte názov
 
 ()
Jazyk
Názov
Typ
Názov
Pridávanie názvov k objektom v tejto kategórii nie je povolené.
Názov
Zadajte názvy tohto objektu
 ()
Trasy
Názov je možné zmeniť úpravou príslušnej trasy v ponuke „Upraviť“ tohto segmentu. (viac)
Telefón, webové stránky...
Internetová stránka
Telefón, webové stránky...
Zadajte kontaktné údaje
 
Internetová stránka
Zmeniť
Presnosť čiar
Kategória
Atribúty
Rozchod koľají
Vyvýšenie
Atribúty
Priem. rýchlosť (míľ/h)Priem. rýchlosť (km/h)
Max. rýchlosť (míľ/h)Max. rýchlosť (km/h)
Komentáre
Dôvod úpravy
Načítava sa...
História
Upraviť privilégiá používateľa  (Internal Only)


Note to superadmins: If you're changing the user privileges for this feature, please do not make any other changes to the same feature in this edit.
Atribúty budovy
Zadajte atribúty budovy
Výška (stopy): 
Výška (metre): 
Atribúty budovy
Výška (stopy)Výška (metre)
 
 Miesto bolo označené ako duplicitné
 Miesto bolo odstránené
 Miesto bolo uzavreté
Pracovné hodiny
Zadajte otváracie hodiny
 - 
Pracovné hodiny
Označený obrys objektu
 
Označte obrys tohto miesta ako budovu alebo hranicu
Objekt označený ako 
Zadať viac názvov
Custom Attributes
Add Attribute
Custom Attributes
Enter a bunch of advance attributes.
Resolve
Website Incorrect:
abc.com
240+ Google Map user reported this.

by -
Vyberte budovy alebo pozemky, kde sa toto miesto nachádza.
Ak sa bod prehliadky nachádza vnútri budovy, vyberte položku „budova“. Ak je jeho súčasťou otvorený priestor, vyberte položku „pozemky a budovy“.
Budova/pozemokBudova/hranica
Vyberte jednu z možností uvedených nižšie.
Toto miesto je celé vnútri budovy
napríklad obchod v nákupnom stredisku alebo jedáleň v budove.
Toto miesto sa nachádza na pozemkoch a v budovách
napríklad areál univerzity, priestory nákupného strediska, park, vonkajšia reštaurácia alebo otvorený štadión.
Neviem
Vyberte aspoň jednu budovu, v ktorej sa nachádza toto miesto
Vybrať aspoň jednu budovu alebo pozemok, kde sa toto miesto nachádza
Vyberte budovuVybrať budovu alebo pozemok
PoznámkyKomentáreFotky
  Pridať miesto
  Editovať miesto
  Tieto pripomienky sa môžu zobraziť v súvislosti s vaším profilom a môže ich preskúmať spoločnosť Google alebo iní používatelia aplikácie Google Map Maker, ktorí vás môžu v súvislosti s pripomienkami kontaktovať. Zmluvné podmienky
  Priorita

  Tento segment sa dotýka iných objektov čakajúcich na úpravy. Upravovať môžete len niektoré atribúty.
  Všetky ostatné atribúty budú vyplnené automaticky na základe pripájajúcich sa segmentov.
  Cestné parametre
  Priorita
  Pruhy
  Priem. rýchlosť (míľ/h)Priem. rýchlosť (km/h)
  Max. rýchlosť (míľ/h)Max. rýchlosť (km/h)
  Rozdeľovač
  Smer
  Vyvýšenie
  Typ povrchu
  Stav cesty
  Stavebný status
  Dopravná dostupnosť
  Používanie segmentu
  Úrovne kvality
  Začať
  Stred
  Koniec
  Informácie pre cyklistov a chodcov
  Od A po BV smere hodinových ručičiekProti smeru hodinových ručičiek
  Prístup pre cyklistov
  Vhodnosť pre cyklistov
  Prístup pre chodcov

  Od B po AV smere hodinových ručičiekProti smeru hodinových ručičiek
  Prístup pre cyklistov
  Vhodnosť pre cyklistov
  Prístup pre chodcov
  Atribúty cestičky / cesty
  Používanie segmentu
  Prístup
  Vhodnosť pre cyklistov
  Priorita
  Smer
  Vyvýšenie
  Typ povrchu
  Stav
  Stavebný status
  Dopravná dostupnosť
  Rozsah adresy
  Od A po BV smere hodinových ručičiekProti smeru hodinových ručičiek
  Predčíslie
  Čísla ulice od
  po
  Prípona
  Od B po AV smere hodinových ručičiekProti smeru hodinových ručičiek
  Predčíslie
  Čísla ulice od
  po
  Prípona
  Striedavé číslovanie na oboch stranách ulice
  Obmedzenie odbočenia
  Adresa
  Adresa (napr. číslo bytu, apartmán, poschodie atď.)
  RT
  RW
  Číslo bloku
  Názov cesty / názov ulice

  Add Note
  RotateRotate

  Pridať poznámku
  Schváliť Odmietnuť 
  Úprava je dobrá
  Malo byť zamietnuté
  Malo byť schválené
  Úprava je zlá
  Ohlásiť zneužitie/spamVyžiadať podrobnosti (Od tohto používateľa nemôžete žiadať viac informácií.) Vyžiadať podrobnosti Komentár 
  Pridať značku Internal
  Odstrániť značku Internal
  Dôvera
  Som si úplne istý/-á
  Zdá sa to logické
  Neisté
  Kvalita údajov
  Dôvod (vyžaduje sa)
  Skvelé
  Dobré
  Nízke
  Úprava by mohla byť zavádzajúca
  Dobré informácie zmenené na horšie
  Môže nepriaznivo ovplyvniť používateľa/vlastníkov údajov
  Nekompletné alebo príliš málo informácií
  Upraviť duplikát
  Iné
  Možno spam, ale nie som si istý
  Obsahuje úmyselný spam
  Má zavádzajúce informácie
  Má nesprávne informácie
  Vymazal dobré údaje
  Potenciálne porušenia ochrannej známky
  Potenciálne nezákonné údaje
  Iné
  Language Tag
  Tag
  Poznámky (voliteľné)
  Poznámky (Vyžaduje sa)
  Požiadavka
  Poznámky (Interné)  Internal
   Internal
  Odmietnuť úpravu, ak používateľ neodpovie do 7 dní
  Upraviť názvy ciest  Pridať nový názov
  Pridať nový názov pre všetky vybraté segmenty.
  Názov
  Priorita
  Rozšíriť susednú cestu, ak je k dispozícii
  Zvoľte typ koncového bodu časti cesty

  Úprava dopravných značiek

   
  Geometriu tohto objektu nie je možné upraviť.

  Úprava obmedzení odbočky

  No U-turn allowed at No straight-on allowed on No turn allowed from to
  Preskočiť túto úpravu »
  Uložiť koncept
  ÚpravaVytváranie nového
  Možnosti:
  Nepriliepať k objektom v blízkosti
  (Presunuté)
  Kliknutím na tlačidlo Pokračovať overte podrobnosti a uložte.
  Tip: Na paneli sa zobrazia podrobnosti.
  (Presunuté)
  Budova nie je na mape

  Zdá sa, že ste sa pokúsili vybrať budovu, ktorá momentálne nie je na mape. Príslušné miesto môžete s touto budovou spojiť, až keď sa bude nachádzať na mape. Ďalšie informácie

  Nahlásiť
  Ohlásiť zneužitieOhlásiť zlé údaje
  Obsahuje úmyselný spam
  Potenciálne porušenia ochrannej známky
  Má zavádzajúce informácie
  Potenciálne nezákonné údaje
  Iné spamové/zneužívajúce údaje
  Má nesprávne informácie
  Existuje duplikát
  Iné zlé údaje
  Poznámky(Vyžaduje sa)
    
  Názov
  StavČas poslednej úpravy
  Cestné parametre
  Priorita
  RozdeľovačSmerVyvýšenie
  Úrovne kvality
  Typ povrchuStav cestyStavebný status
  PruhyPriem. rýchlosť (míľ/h)Priem. rýchlosť (km/h)Max. rýchlosť (míľ/h)Max. rýchlosť (km/h)Používanie segmentu
  Ďalšie kategórie
  Pracovné hodinyBudova / Hranica
  Výška (stopy)Výška (metre)PoschodiaRok stavby
  Stavebný materiálRozloha koberca (štv. st.)Rozloha koberca (m2)
  Typy platieb
  Počet obyvateľov
  Stručný výpis
  Kontaktné infomácie
  Internetová stránkaE-mail
  TelefónFaxMobil
  Prístup pre cyklistovVhodnosť pre cyklistovPrístup pre chodcov
  Kategória
  Atribúty
  Rozchod koľajíČiary
  Vyvýšenie
  Zvoľte typ objektu
  1. Ak chcete označiť miesto, kde ste fotografiu nasnímali, presuňte naň ikonu fotoaparátu.
  2. Ak chcete označiť vzdialenosť subjektu a smer pohľadu, myšou posuňte vonkajší červený pruh.
  3. Ak chcete upraviť pole zobrazenia, myšou posuňte značky šípok.
  Svoje úpravy môžete zdieľať. Vaši priatelia ich následne budú môcť zobraziť prostredníctvom:
  Autorizovaný *Pripojené Odpojené 
  * Automaticky autorizovaný
  v intervaloch:
  K týmto možnostiam môžete kedykoľvek pristupovať (a môžete ich upravovať) prostredníctvom nastavení aplikácie MapMaker.

  Fusion Tables (Internal Only)

  Neboli nájdené žiadne dynamické tabuľky.
  Table 1
  There are no geometry columns in this table.
  Column 1
  Pridať nové
  Upraviť
  Prehliadať
  Pridať miesto
  Pridať
  Vystrihnúť
  Pridať oblasť
  Vystrihnúť oblasť
  Presunúť oblasť
  Odstrániť oblasť
  Vyberte miesto
  Vybrať lineárny objekt
  Vybrať segmenty cesty
  Prehliadať
  Rozšírené prehliadanie
  Úprava pokynov
  Rozdelenie segmentu
  Výber objektu
  Možnosti
  Pending edits
  Vyberte kategóriu
  Zadajte názov
  Čo chcete nakresliť?
  Pokračovať
  Nakresliť tvar
   Ďalšie informácie
  Miesta
  Čiarové objekty
  Rozšírené
  Vyberte kategóriuZobraziť všetky body
  Obrys budovy
  Plocha / Hranice
  Thanks for adding this restaurant
  Your edit is pending and will be published after review. Your edit is pending and will be published after review. Your edit is pending and will be published after review.
  Does this restaurant occupy a building or a boundary?
  Select what this restaurant occupies
  <INSERT COMPOUND PICKER WIDGET>
  If the building / boundary is missing, add it on the map
  Úprava hodnoteniaČakajúce
  Publikované
  Podrobnosti
  História
  Notice...